yaradan
1. yaratma sifati bulunan.
(bkz: allah)
2. tanrı, rab
3. ne zaman gunah islenilse sıgınılan.
4. işbu sebepten yaradılanı sevmekteyiz.
Alakalı olabilir!
- yaran
- yaraband
- yarasa
- yara bandi
- yaradancilik

nedir.Net