zarf tumleci
1. bir cumlede yukleme '' nasil ? '' sorusu sorularak bulunan tumlec.
2. yüklemin anlamını zaman, azlık-çokluk, yön, nicelik, nitelik ve soru bakımından tamlayan kelime / kelime gruplarıdır. yükleme ne zaman?, ne kadar?, nasıl?, nereye?, ne ile?, kim ile?, niçin?, kimin için? soruları sorularak bulunurlar.
örnek : eve arabayla gittiler.
eve ne ile gittiler?
arabayla
3. edat tümleci kavramını da kapsar hale getirilmiştir.
Alakalı olabilir!
- zarf atmak
- zarfi yemek
- zarf tumlecini bulduran sorular
- zarf
- zarf fiil

nedir.Net