eyalet
1. büyük il.
2. sadece federal ülkelerde bulunan yönetim birimi.
3. amerikan filmleri olmasa pek de haberdar olmayacağımız bir sözcük.
4. federatif yapıya sahip devlet ve eski imparatorluklarda bulunan bir yönetim şeklidir. federatif yönetim şeklinde bizdeki yerel yönetimin aksine sadece merkezi yöntime ait olan bazı hak ve yetkilerde yerel yönetime yani eyalete devredilir.
örneğin abd de idam cezalarını devlet başkanının değil eyalet valisinin onaylaması buna bir örnektir.
eski dönemlerde merkezden yönetimin iletişim ve haberleşme imkanlarının sınırlı ve yavaş olması ve de merkezi yönetimin farklı coğrafyalardaki farklı kültürlere sahip insanların ihtiyaçlarına hızlı cevap verememesi nedeniyle tercih edilirdi.
Alakalı olabilir!
- eyalet sistemi
- eyalet askerleri

nedir.Net