eylem
1. varlıkların yaptıkları işleri, devinimleri, kılışları ya da onlarla ilgili oluşları, yargıları zamana ve kişiye bağlayıp olumlu ya da olumsuz olarak anlatan sözcük türüdür.

dil bilgisi açısından fiil sözcüğüyle eş anlamlıdır.

bugün erkenden uyandım. gün boyu yapmak gerekenleri düşündüm.

eylemler çatılarına (öznelerine ve nesnelerine) göre türlere ayrılır.
nesne alıp almamalarına göre eylemler, geçişli ve geçişsiz olarak ayrılırlar.

geçişli eylemler: nesne alan yani öznenin yaptığı işin başkasına geçtiği eylemler geçişlidir.

pınar pencereyi açtı.
pencereyi açan pınar'dır, ama pınar'ın (öznenin) yaptığı işten etkilenen penceredir (nesne). "açtı" eylemi geçişli bir eylemdir.

geçişsiz eylemler: nesne almayan yani öznenin yaptığı işin başkasına geçmediği eylemler geçişsizdir.

Çocuk koşuyor. güvercin uçtu. elma düştü.
"koşuyor, uçtu, düştü" eylemlerinde öznenin yaptığı iş özneyle sınırlı kalıyor, yapılan eylemin etkisi dışa değil içe dönüktür. bu nedenle bu tümcelerin eylemleri geçişsizdir.

eylemler öznelerine göre dörde ayrılır: etken, edilgen, dönüşlü ve işteş eylemler.

etken eylemler: tümcede eylemin anlattığı işi, oluşu, kılışı özneler doğrudan doğruya yapıyorsa özne yapıcıdır, eylem etkendir.

serpil, yazıyı yazdı. sen okuyacaksın.

edilgen eylemler: Özne eylemi doğrudan yapmıyor, eylemde belirtilenlerden etkileniyorsa eylem edilgendir. başka bir deyişle özne, yapılan işin etkisine uğramışsa eylem edilgendir.
2. unisex bir isim.
3. (bkz: beylem)
4. (bkz: protesto)
5. cümlenin en kolay bulunan ögesi
6. (bkz: çatılarına göre fiiller)
7. 1984, ingiltere dogumlu yeni sarkicimiz.
ibrahim tatlises'in allah allah sarkisini kasetinde, ingilizce olarak yorumlamis.
8. ebeveynlerin politik eğilimlerini çocuklara isim olarak yapıştırmasının ne denli kötü sonuçlar doğurabileceğini gösteren yeni şarkıcı. güzel ve manidar isimler, bu gibi çocuklar üzerinde harap oluyor. *

deniz mahir ulas devrim ve benzeri adlar taşıyan binlerce çocuk içinde bulundukları hal ve tavırları ile "ailem solcu, ama ben solcuları sevmiyorum, konuyla ilgilenmiyorum" demektedir. herhalde bir çocuğa yapılabilecek en büyük baskı, ona politik bir isim vermektir.*
Alakalı olabilir!
- eylemsi
- eylemek
- eylemsiler
- eylem plani
- eylem pelit

nedir.Net