fellah
1. arap, arap köylüsü
2. adana ve hatay yöresinde yaşayan araplara söylenen kelime...
3. adana yerlileri için kullanılan bir çeşit kabadayı, ters kişi.
4. tam karsiligi ciftci olan ve akdeniz insaninin (genelde araplar oldugu icin) bag, bahceyle ugrasmasindan gelen bir sozcuktur.
5. (bkz: fella)
6. (bkz: mellah) *
7. fellah arapçada "bağçı, bahçeci, çiftçi" anlamında kullanılan bir kelimedir. gerçekte sadece kelime anlamında değil kullanılmaz. fellah farklı bir arap toplumuna verilen isimdir. kendileri için fellah teriminden çok arap alevileri'ni kullanırlar. diğer isimler ise, arapuşakları, nusayrîlerdir.
...
adana'nın %25'i, hatay yöresi ve kuzeybatı suriye'nin yerleşik halkı arap alevilerinden oluşur. gerek kültürel gerek dinî inançları açısından türklerden, anadolu alevilerinden diğer araplardan oldukça farklıdırlar. İçinde bulundukları sosyal yapıya uyum sağlarken "sır kurumu" dolayısıyla inançlarını ve geleneklerini gizli tutarlar. sır kurumunun varlık nedeni çok eskilere dayanır. kerbela olayı'ndan sonra hanefi İslam inancından korunmak için geliştirmişlerdir. yerleşik bir halk olduklarından İslam öncesinden kalma hristiyanlığın izleri görülür. bunun yanında musevilikle de benzerlikleri vardır.
...
arap aleviler muhammed peygamberin yanında ali ve oniki imam soyundan geldiklerini düşünürler. tarihsel fikir hocaları muhammed bin nusayri'yi * kabul ederler. İnançlarında hristiyan izleri hemen göze çarpar. kutsal üçleme arap alevilerinde de vardır. hristiyanlıktaki baba-oğul ve kutsal ruh", arap alevi'lerinde ayn,mim,sam harflerinde sembolize edilir. ayn= güneş'tir. güneş muhammed peygamberi temsil eder. mim= yeryüzü bu da ali peygamberi temsil eder *. bazı kaynaklarda nusayrî'lerin ali peygamberi tanrı ilan ettiği iddia edilir. ki bu satırları yazan yazar güncel tecrübelerinde böyle kesin bir veriye rastlamamıştır. kanımca osmanlıdan sonra ali'nin tanrısallığı ve muhammed'in onun nurundan yaratıldığı inancı değer kaybetmiştir. tüm bunların yanında musevilikle benzerliği, arap alevi olunamayacağı, arap alevi doğulacağıdır. kimse mezhebini veya dinini değiştirip nusayri olamaz.
...
arap aleviler, anadolu alevilerinde olduğu gibi camiye gitmezler. namazları evlerde kılarlar ve kadınlarla arap alevi olmayanlar hiç bir şekilde bu namaza katılamazlar. dini kural gereği kadınlar tüm arap alevi ibadetlerinden muaftırlar. namazı kıldıran ve duaları okutan arap alevi Şeyh'idir. Şeyh bu işi bağışla yapar. bu yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir. namazlarında okutulan dualar kur'an'ın yanı sıra nusayri'nin hadislerinden de okunur. ali ve muhammed peygamberler dışında diğer halifelere [ ebu bekir, osman, Ömer ] dualarında bir sürü sövülür, onlara hiç bir değer biçmezler. namazdan önce arap alevi kadınları tarafından büyük bir yemek verilir. yemekten sonra abdest alınır ve sadece erkekler namaza girer. namaz'da tütsü dumanı yüze sürülür ve nadiren hristiyanlıktaki şarap gibi boğma içilir. dualar okunur ve namaz biter.
...
arap aleviler anadolu alevilerinden farklı olarak oruç tutarlar. anadolu alevilerindeki "dede", arap alevilerdeki amcadır. ancak işlevleri biraz daha farklıdır. amca şeyh değildir. arap alevi çocuklarının hepsi dini eğitimlerini görmek için "amca"'nın yanına verilir ve orada bir kaç günden bir kaç aya varan süre boyunca kalırlar. "sır kurumu"'nun gereklilikleri nusayrî duaları öğretilir bu sürede. arap alevi erkek çocuklarının saçı bir dönem uzatılır. yazar bunun nedenini unutmuştur ama Şeyh tarafından dini bir törenle kesildiğini bilmektedir. erkek çocuğunun arınmışlığüını simgeleyen bir ritüeldir bu. adana'da 9-10 yaşında saçı uzun çocuklar görmek mümkündür. arap alevi'lerinin birde "ziyaret"'leri vardır. buralarbeyaza boyanan kutsal mekanlardır. anadolu alevilerinin cemevine benzer. orada şeyh tarafından dualar edilir ve Şeyhe ve ziyarete belli bir miktar bağış yapılır. bu bağışlar zor durumda olan yoksul arap alevilere yardım için kullanılır.
...
arap aleviler bahsi geçtiği gibi adana, hatay yöresinde yaşarlar genelde. suriye yönetimindeki esad ailesi de ülkenin büyük çoğunluğu sunni olmasına rağmen iktidardadır. türkiye'de arap aleviler çoğunlukla kemalisttir ve ülkelerine bağlı insanlardır. ancak devletin hanefi İslam inancını kurumsallaştırıp dayatması ve asimilasyon politikasından rahatsızlık duyan arap alevi hiç de az değildir. arap alevi gençleri gelenekleri konusunda tutucu olmamakla beraber, bu gelenekleri sverek benimsemektedirler. arap alevi olmaktan hiç bir rahatsızlık duymamakla beraber, bazı katı kuralları uygulamamaktadır.
...
sonuç olarak arap alevi'ler türkiye'nin bir gerçeğidir ve bambaşka bir kültür arzederler. devletin tek tip "türk" yetiştirme ideolojisi bu tip kültürleri asimilasyona uğratmaktadır, laik olduğu iddia edilen devlet diyanet kurumuyla hanefi islam inancını dayatıyor, bu tip kültürel inançlara saygı göstermemeye devam ediyor. oğuzhan asiltürk refah döneminde arap aleviliği "sapkınlık" olarak nitelendirince yrüi göğü inletmişti arap aleviler. bu tip densiz laflar hala edilmektedir. anadolu halklarının mozayiğiyle övünmek yerine tepeden indirilmiş tek tip milliyetçi ideolojiyle sınırlandırılmaya çalışılıyor. sanırım küçük burjuva bebelerinin kentsoylu milliyetçiliği yapmadan önce anadolu topraklarında kimlerin nasıl yaşadığını bilmesi gerekir.
8. (bkz: hüseyin fellah)
9. (bkz: l etrangere)
10. (bkz: the cure), (bkz: killing an arab)
Alakalı olabilir!
- fella
- fell
- fellow
- fellik
- fellassio

nedir.Net