filistin sorunu
1. 29 agustos 1897 yilinda yapilan birinci siyonist kongresinde alinan kararlarin ardindan su an da israil devleti nin bulundugu topraklarda yahudi nufusunun (gonullu ya da zorla) arttirilmasi soz konusu olmus, farkli devletlerde yasayan yahudiler filistin topraklarina goc etmeye tesvik edilmis/zorlanmis bunun akabinde yerlesen yahudiler silahlandirilmis ve bu topraklarda yasayan filistinlileri silah kullanarak kovma girisimleri baslamis boylece filistin sorunu ortaya cikmistir.

siyonizm, sanıldığının aksine 19. yüzyılın sonlarında gündeme gelmiş bir fikir değildir. muharref tevrat'ta "dünya krallığı"nın merkezi haline gelecek bir yahudi devleti'nin kurulacağından bahsedilir. dolayısıyla siyonizmin tarihi tevrat kadar eskidir. siyonizmin vazgeçilmez hedefi olan bu devletin sınırları tevrat'ta şöyle tarif ediliyor

"ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. sınırınız çölden lübnan'dan ırmaktan, fırat irmağı'ndan garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, allah'ınız rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır." (tekvin bölümü, 12/25)

yahudiler kendilerine vadedildiğine inandıkları bu topraklara kavuşmak amacıyla, ilk resmi adımı 29 ağustos 1897'de basel'de i. siyonist kongresi'ni düzenleyerek attılar. theodor

herzl, başkanlığını yaptığı bu kongrede kuracakları yahudi devleti'nin sınırlarını şöyle açıklıyordu:

"kuzey sınırlarımız kapadokya'daki (orta anadolu) dağlara kadar dayanır. güneyde de süveyş kanalı'na; sloganımız davud ve süleyman'ın filistin'i olacaktır." (the complete diaries of theodor herzl, theodor herzl, cilt 2, sf.711)

herzl, bütün dünya yahudilerinin vereceği destekten emin olarak, kongrede şunları da söylemişti:

"basel'de ben yahudi devleti'ni kurdum. eğer bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. fakat beş sene içinde veya elli sene sonra herkes bunu böyle bilecektir." (the complete diaries of theodor herzl, theodor herzl, cilt 2, sf.581)

gerçekten de İsrail, herzl'in söylediği bu sözden 50 sene sonra kuruldu. herzl'in söylediğinin bu kadar isabetle gerçekleşmesinin nedeni neydi? İleri görüşlülük konusundaki büyük yeteneği mi? yoksa İsrail kurulana kadar uygulanan siyonist planın ilk bölümünün, büyük bir örgütlenme sayesinde, her adımı hesaplanarak sonuca ulaştırılması mı?


muharref tevrat: "o günde rab abram'la ahdedip dedi: mısır irmağı'ndan büyük irmağa kadar, bu diyarı senin zürriyetine verdim." (tekvin bölümü,16/18)
filistin'de kurulan İsrail devleti de siyonistleri tam anlamıyla tatmin etmemiş, daima muharref tevrat'ta vadedilen toprakların tamamının ele geçirilmesi hedeflenmiştir. theodor herzl kutsal toprakları açıkladıktan 88 yıl sonra, İsrail ordusunun komutanı moshe dayan, mevcut yahudi devleti'nin sınırlarını yeterli bulmayacak ve şunları söyleyecekti:

"eğer kitab-ı mukaddes'e sahip çıkıyorsak, eğer kendimizi kitab-ı mukaddes'te yazılı olan halktan sayıyorsak, kitabın yazdığı topraklara da sahip olmamız gerekir. 'hakimlerin, patriklerin, kudüs'ün, hebron'un, jeriko'nun ve daha pek çok yerlerin toprakları..." (jerusalem post, 10 ağustos 1967)

İsrail devleti'nin filistin toprakları siyonizmin ilk hedefiydi. İlk siyonist kongresi'nin yapıldığı dönemde, bu topraklar osmanlı devleti'nin elinde bulunuyordu. bu nedenle yahudi liderlerin ilk işi, filistin'i osmanlı'dan koparmak üzere çalışmaya başlamak oldu. theodor herzl bu amaçla birçok defa İstanbul'a geldi.

osmanlı devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan faydalanarak filistin'i satın almaya çalıştı. böylece yahudi devleti yeniden kurulabilecekti.

"theodor herzl İstanbul'a da gelmiş, sultan ii. abdülhamit'le görüşmek için çok uğraşmıştır. bu adam bütün osmanlı borçları karşılığında filistin'de bir yer istemiş ve şu cevabı almıştır: 'bu yerler bana ait değil milletime aittir. bu yerlerin her karış toprağı için şehit verilmiştir. 93 harbi'nde orduy-u humayun'umun filistin alayı'nın askerleri, bir tanesi dönmemek üzere şehit olmuşlardır. ben canlı vücud üzerinde paylaştırma yapamam. filistin'e ancak cesetlerimiz üzerinden girilebilir. böyle bir teklif yapan bir adam, bir adım daha atmasın ve memleketi terk etsin'." (the sampson's option, seymour m. hersh, sf.119)

parayla toprak satın alma girişimleri, abdülhamit'in kararlı tutumuyla sonuçsuz kalınca, siyonist hareket, osmanlı'yı yıkmak için yoğun bir faaliyet başlattı. herzl bu durumu kendi sözleriyle şöyle açıklıyordu:

"siyonizmin amaçlarına ulaşabilmesi için osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz." (the complete diaries theodor herzl, theodor herzl, cilt i, sf.374)
2. tabii bu son derece "aktif" bir bekleyiş oldu. siyonistler, İsrail devleti'ne izin vermeyen abdülhamit'i kesin olarak saf dışı bırakmaya karar vermişlerdi. planlarının ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyorlardı. bunun için de sadece dışarıdan yapılacak bir müdahalenin yeterli olmayacağı da ortadaydı. dolayısıyla abdülhamit karşıtı, bir iç muhalefet grubuyla iş birliği yapmak gerekiyordu. yahudi liderler bu noktadan hareketle, jön türklerle iş birliği yapmaya karar verdiler. siyonist lider theodor herzl bu tarihi kararı şöyle dile getiriyor:

"bir tek plan aklıma geliyor. sultan'a karşı bir kampanya açmalı, bu iş için de sürgün edilmiş prensler ve jön türklerle temas kurmalı." (complete diaries of theodor herzl, theodor herzl, cilt i, sf.374)

jön türkler ve daha sonra da İttihat terakki hareketiyle kurulan sıkı ilişkiler sonucunda osmanlı İmparatorluğu kısa sürede çökertildi. bu konu hakkında yapılan önemli yorumlar vardı:

"birçok avrupalı yazar, jön türk hareketini ve İttihatçıları, yahudilerin, dönmelerin ve gizli yahudilerin elinde oyuncak olan bir yahudi-mason komplosu olarak nitelemiştir." (young turcs, freemasons and jews, eli kedourie, sf.89)

1908 jön türk İhtilali öncesinde, avrupalı siyonist yahudiler, osmanlı vatandaşı olan yahudilerin siyonizme hizmet etmeleri için uğraşmışlar, bu iş için üs olarak da çok sayıda yahudinin yaşadığı selanik'i seçmişlerdi. burada çalışmalar yapan siyonistler kısa zamanda kendilerine birçok yahudi taraftar buldular. siyonizm için çalışan her yahudi bir kazanç olarak görülüyordu.

"fakat en büyük kazanç jön türklerin içinde ünlü bir sima ve osmanlı parlamentosu'nda selanik mebusu olan emanuel karosso oldu." (germany, turkey and zionism 1897-1918, isaiah friedman, sf.143)


abdülhamit'in devrilmesi için çaba gösteren İttihat ve terakki üyelerinin en önemli destekçilerinden birisi de siyonistlerdi.
selanik yahudilerinin görevi olan jön türklere siyonizmi benimsettirme çabaları, özellikle emanuel karasso, nissim mazliyah ve nissim russo adlı yahudiler tarafından yürütülüyordu.

"karasso, mazliyah ve russo'nun görevi, türk politikacıları siyonizmden çekinmenin gereksiz olduğuna inandırmak, onları davalarına kazandırmaktı." (germany, turkey and zionism 1897-1918, isaiah friedman)

"yahudi nissim mazliyah masondu." (türkiye'de masonlar ve masonluk, İlhami soysal, sf.6)

"yahudi nissim mazliyah yıllarca osmanlı meclisinde İzmir milletvekili olarak faaliyet göstermiştir. İttihat ve terakki üyelerinin siyonizme kazandırılmasında önemli görevler üstlenmiştir. 'İttihat ve terakki gazetesinde yazıları yayımlanmıştır." (türkler ve yahudiler, avram galante, sf.91)


arapların türklere karşı öfke duymaları bölgeye gönderilen ajan provokatörler tarafından sağlandı. arap dilini ve geleneklerini çok iyi bilen ünlü İngiliz casusu albay t. e. lawrence bölgede geniş kapsamlı faaliyetlerde bulundu.
siyonizm sempatizanı olan yahudiler de, jön türklere abdülhamit karşıtı mücadelelerinde ellerinden gelen desteği veriyorlardı. nissim russo jön türklerle sıkı ilişkiler içerisindeydi.

halkı 1908 İhtilali'ne dahil edebilmek için duvarlara ilanlar yapıştırmış, ihtilal sabahı kahve kahve dolaşarak attığı nutuklarla halkı isyana katılmaya çağırmıştı. aynı akşam ihtilalcilerin isteklerini padişaha tebliğ etmek üzere saraya giden heyetin de sözcüsüydü. ii. meşrutiyet sonrası kurulan siyonist cemiyetinin ilk üyelerindendi.

''bir başka yahudi 'iş birlikçi' rafael benuziyar, selanik'te eczacıydı. eczanesi jön türklerin buluşma yeri idi. bundan başka İdare-i hamidiye'ce şüphe altında bulunan jön türklerin haberleşmesi benuziyar vasıtasıyla sağlanırdı. benuziyar 22 temmuz 1908 senesi akşamı, yani meşrutiyetin ilan edileceği günün öncesi, selanik duvarlarına bildiri yapıştıranlardan ve bunları evlere dağıtanlardan biri olmuştur. aşer ve avram salem kardeşler, fransa'ya kaçarak jön türk hareketine destek vermeye devam etmişlerdir. leon gatezno da fransa'da jön türkler lehine büyük faaliyetler yapmıştır. selanik manifatura tüccarlarından olan tiamo, selanik'teki jön türk grubuna büyük hizmetlerde bulunmuş ve servetini jön türklerin emrine vermiştir." (türkler ve yahudiler, avram galante, sf.94)
3. tarihçesi için iyi bir kaynak. http://www.zmag.org/Turkey/ss000502.htm
4. olayın tarihsel gelişimi incelendiğinde meselenin "filistin sorunu" şeklinde adlandırılmasının çok da isabetli olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü bu meselenin asıl nedeni siyonizmdir. ortadaki sorun bir 'siyonizm sorunu'dur.
5. filistin sorunu vardır>filistin sorunu yoktur>kürt sorunu vardır>kürt sorunu yoktur>ermeni sorunu vardır>ermeni sorunu yoktur>ırak sorunu vardır>ırak sorunu yoktur>israil sorunu vardır>israil sorunu yoktur>bush sorunu vardır>bush sorunu yoktur>küresel ısınma ve su sorunu vardır>küresel ısınma ve su sorunu yoktur>ajdar sorunu vardır>ajdar sorunu yoktur>küçük emrah sorunu vardır>küçük emrah sorunu yoktur>küçük emrahın annesinin sorunu vardır>...

bu böyle sayfalarca gider,dünyada herşeyin sorunu vardır(var edilmiştir) ama şu göz ardı edilmiştir hep,bu dünyada insan gibi insan sorunu vardır.bu sorun çözüldüğünde başka hiçbir sorun kalmayacaktır vesselam...
6. filistin bir sorun değil bir devletin hakkının ihlal edilmesi o vatandaşlarına soykırım uygulanması demektir.buna sorun diyemeyiz orada olan bir sorun değil bir savaş ve kanserdir. bunu yaratan faşit israil hükümetine modern ve medeniyim diye gezen batı dünyasının bir cevap vermesi gereklidir. en kısa sürede israil'e başta silah,gıda,enerji ambargoları konmalı israil devleti o coğrafyada yanlızlaştırılmalıdır.
7. filistin sorunu yoktur; coca cola'nın gaz yapması sorunu vardır.

var lan var şaka, filistin sorunu da var tabi. yakışıklıyım ya özlü bir söz söyleyeyim diye saçmaladım yukarıda. adamlar kola içemiyorlar lan. bi de çocuklar sümüklü. İntihar komandoları da örümcek beyinli.

filistin sorunu, filistinliler modernleştirilmeden çözülemez arkadaşlar!*
Alakalı olabilir!
- filistin sorunu ve fko
- filistin gunlugu
- filistin siiri
- filistin
- filistin kurtulus orgutu

nedir.Net