fonlama
1. Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. senet ihraç edilmesidir.
Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar
2. merkez bankasının piyasadaki dengeleri sağlamak için uyguladığı açık piyasa işlemlerinin* bir parçasıdır. fonlama, merkez bankasının piyasadan altın, döviz yada önceden piyasaya sürmüş olduğu devlet iç borçlanma senetlerini alarak emisyon hacmini yükselteme işlemidir.
Alakalı olabilir!
- fonlar

nedir.Net