fonlama
2. merkez bankasının piyasadaki dengeleri sağlamak için uyguladığı açık piyasa işlemlerinin* bir parçasıdır. fonlama, merkez bankasının piyasadan altın, döviz yada önceden piyasaya sürmüş olduğu devlet iç borçlanma senetlerini alarak emisyon hacmini yükselteme işlemidir.
1. Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. senet ihraç edilmesidir.
Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar
Alakalı olabilir!
- fonlar

nedir.Net