forfaiting
1. factoring işleminin uzun vadeli olanıdır.
2. ihracat işlemlerinden doğan, ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacağın, daha sonra hak sahiplerine rücu hakkı olmaksızın forfaiter denilen firmalarca satın alınmasıdır.
genellikle ihracat işlemlerinden oluşan vadeli alacakların, lehdarına rücu edilmeyecek şekilde satın alınması, bir başka ifade ile alacağın iskonto edilerek devralınması, bakiyesinin satıcıya (ihracatçı) ödenmesidir. forfaiting'de amaç; ödemeler ile ilgili tüm risk ve sorumlulukların forfaiter'e aktanlmasıdır. forfaiting'de satıcı, vadeli alacaklarını hemen nakde çevirebilmektedir. zira, aracı (forfaiter) borç aracını uygun bir oranla iskonto ederek derhal satıcıya ödemekte dolayısıyla açılan kredi hemen nakde dönüşmektedir. satıcı, usulüne uygun olarak düzenlenmiş, garantisi veya avali verilmiş borç alacaklarını forfaiter'e satınca, işlemle ilgili sorumluluktan kurtulmaktadır. burada, borç alacaklarından kastedilen, poliçe ve bono (emre muharrer senet)'dur.
satıcı (ihracatçı), yabancı bir alıcıya (ithalatçı), malının satışını müteakip alıcıdan poliçe veya bono(lar) almakta, daha sonra bu borç araçlarını bankasına ibraz ederek yazılı değerleri üzerinden belli bir oranla iskonto ettirmektedir.
forfaiting'de vadeli satışların süresi, altı aya kadar kısa ve on yıl kadar uzun olabilmekle birlikte, uygulamada süreler iki ila beş yıl arasında değişmekte, normal olarak ödemeler altı ayda bir yapılmaktadır. forfaiting finansmanı ile yapılan ihracat tutarları, yüz bin abd dolan ile yüz milyon abd doları arasında değişebilmekte, genellikle uygulamada bir ila beş milyon abd dolan arasındadır.
forfaiting'de satıcı karını, alıcı ise maliyetini önceden bilmektedir. forfating'de finasman maliyetleri, çoğunlukla işlemde kullanılan poliçe veya bonoların yazılı değerleri içerisine dahil edilir ve satıcının bankasınca sabit bir iskonto ile satın alınır. sözleşmenin süresi, alıcının bankasının ve bu bankanın bulunduğu ülkenin kredi değerliliği, işlemin yapıldığı döviz cinsi, para ve döviz piyasasının genel durumu, iskonto oranını etkileyen faktörlerdir.
forfaiting'de satıcı, vadeli satışını derhal nakde çevirebildiğinden likiditesini arttırmakta, yeni yatırımlar için finans kaynaklarını serbestleştirmekte ve banka borçlanmasını azaltmaktadır.
satıcı; önceden ithalatçı hakkında istihbarat yapmak, ülke risklerini değerlendirmek, alacağını tahsil etmek vb. zaman tüketici işlerden kurtulmaktadır. zira, bu görevleri forfaiter yükümlenmektedir. diğer taraftan, forfaiting, satıcının karşılaşması muhtemel ticari riski (alıcının vade sonunda mal bedelini ödememesi), transfer riski (resmi kısıtlamalar sonucu mal bedelinin transfer edilememesi) ve kur riskini ortadan kaldırmakta, dolayısıyla forfaiting işleminde kredi sigortasına ihtiyaç kalmamaktadır.
satıcı, tüm işlemlerine 'forfait' uygulamak zorunda olmayıp, muhtelif ihracat kalemlerinde farklı finansman teknikleri uygulayabilir. forfaiting'de kredi işlemi süratli bir şekilde tamamlanmaktadır. zira, garantörün, forfait tarafından kabul edilebilir (muteber) olması durumunda forfaiting işlemi birkaç saat içinde sonuçlandırılabilmektedir.
ülkemizde yürürlükteki dış ticaret ve kambiyo mevzuatı ihracat türlerinden birisi olan 'kredili ihracat'ta forfaiting uygulamasına imkan vermektedir.
Alakalı olabilir!

nedir.Net