fotofosforilasyon
1. klorofil sayesinde ışık enerjisinden yararlanılarak atp sentezlenmesi olayıdır..
2. fotosentezin aydınlık evre tepkimelerinin adı
Alakalı olabilir!
- foto fosforilasyon
- fotoperiyod
- fotografias
- fotospor
- fotosfer

nedir.Net