gibi
1. (bkz: gibisi fazla)
2. (bkz: gibi gibiyim)
3. (bkz: sankı)
4. (bkz: gibi gibi)
5. etimolojik olarak şu şekilde incelenebilir: gibi < kip-i.
kip, şekil demektir. ondan sonra gelen -i de üçüncü tekil şahıs iyelik ekidir.
Alakalı olabilir!
- gibi gibi
- gibi olmak
- gibicesine
- gibisi fazla
- gibi gibiyim

nedir.Net