gordion dugumu
1. ing. gordions knot *
2. buyuk iskender uzakdoğu seferine çıktığında halikarnas,trakya gibi sehirleri zaptetmişti fakat perslerin üzerine yürümeden evvel lojistik desteğin sağlanabilmesi adına bugunku ankara şehri olan gordion'un alınması gerekliydi,gordionluların bir inanışına göre gordion düğümünü çözmeden kimse şehri ele geçiremezdi,gordion lularin savaşa istekli olduğunu gören büyük iskender düğümü çözmek istedi şehrin ileri gelenleri düğümü büyük iskendere getirrti iskender düğümü inceledikten sonra sert bir kılıç darbesi ile düğümü ortadan iki ye böldü ve şehri alarak uzak doğu seferine devam etti.
3. efsaneye göre gordion düğümü bir öküz arabasını bir sütuna bağlayan karmakarışık bir sarmaşık yığınıdır. araba midas'ın ya babası ya da atası olan gordios'a aittir. yeni bir lider arayışında olan frigler'e bir kahin tarafından şehre öküz arabası ile giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. İşte bu kişi gordios'tur. gordios kral olur ve öküz arabası tapınakta gösterime konulur.
asırlar sonra büyük iskender zamanında, gordios'un öküz arabası, düğümü çözecek kişinin asya'nın hakimi olacağı söylentisiyle ünlenir. büyük İskender gordion'a geldiğinde (m.Ö. 334) düğümü çözmeye çalışır ama başarısız olur. sabırsız bir öfkeyle, kılıcını çeker ve düğümü ortadan ikiye ayırır. İskender gerçekten de pers İmparatorluğu'nun fatihi ve asya'nın hakimi olma yolundadır. ancak 33 yaşında ateşli bir hastalıktan zamansızca ölümü, bilgiçlerce İskender'in gordion düğümünü çözmek yerine sabırsızca davranmasının akıbeti olarak görülmüştür. (kaynak: http://www.polatli.bel.tr/gord_tarih1.htm)
4. (bkz: kördüğüm) kelimesinin bile gordion adından geldiği iddia edilir.
Alakalı olabilir!
- gordion
- gordon edge
- gordun mu
- gordiyon
- gordon liu

nedir.Net