graph
1. ing. grafik
2. düğümlerin* kenarlarla*** bağlanmasıyla oluşan küme. kenarlar yönlü veya yönsüz, ağırlıklı veya ağrılıksız olabilir.
bir de (bkz: graph theory)
Alakalı olabilir!
- grape
- grappa
- graph theory
- grape ape
- graphic novel

nedir.Net