hani nerde
1. belirtisiz nesnenin nerede olduğunu sormaya yarar soru cümlesi. *
Alakalı olabilir!
- hanimanne
- hanife
- hanin elias
- hanimeller
- hanigiller

nedir.Net