her insan potansiyel bir cennetliktir
1. her insanın, allah'ın emir ve yasaklarına uyduğu takdirde cennete gidebileceğini belirten söz.
2. insan mahiyeti itibariyle ahsen-i takvim'e mashar yaratılmıştır.(bkz: tin suresi) bu anlamda doğru bir saptamadır.
3. cehennemi hakedinceye kadar.
Alakalı olabilir!
- her entry potansiyel basliktir
- her piyon potansiyel vezirdir
- her insan biraz eziktir
- her bayanin potansiyel asifte olmasi
- her seye potansiyel entry olarak bakmak

nedir.Net