hezekiel
1. eski ahit peygamberlerindendir , bölüm bu peygamberin bugünün şartlarında bir uzay aracı olarak anlaşılabilecek şekilde bir görünüm görmesinden bahseder.
Alakalı olabilir!
- hezeyan
- hezeyan etmek

nedir.Net