hu cekmek
1. hu arapçada 'o' demektir ve allah kasdıyla söylenir. tasavvufta allah' ın adını zirkretmenin en basit yoludur. ayrıca mevlevi ayin-i şerifinin sonunda okunan duadan sonra şeyhin 'hu diyelim' komutunu vermesiyle birlikte hep bir ağızdan uzunca bir 'hu' çekilir.
medet allah medet hu
medet ya ali hu
Alakalı olabilir!

nedir.Net