ibn i haldun
1. sosyoloji biliminin kurucusu kabul edilen filozof
2. sosyolojinin official kurucusu olmasa da bir çok kişi onu öyle kabul eder. sanayi devrimiyle beraber ortaya çıkan fikirlere kendisi oldukça önceden temas etmiştir. temel eseri mukaddime*dir.

en çok bilinen teorisi asabiyet teorisidir. asabiyetin hem türkçede olsun hem ingilizcede olsun çevirisi pek mümkün olmamıştır. süleyman uludağ *, emre kongar* gibi çevirmenler kavramı olduğu gibi alıp açıklama yoluna giderken, turan dursun yakınların birliği diye çevirmiştir. ingilizceye ise group feeling olarak çevrilmiştir.

ilgili konular için bakınız

(bkz: saint simon)
(bkz: aguste comte)
(bkz: karl marx)
(bkz: max weber)
(bkz: emile durkheim)
(bkz: sosyoloji)
(bkz: toplumbilim)
(bkz: felsefe)
(bkz: coğrafya)
3. * ilk olarak kendisiyle * kaynaklarla tanismistir.
4. mukadime adlı nefis eserin yazarı ve evrim teorisini ilk ortaya atan müslümandır.
5. tarih felsefesinin babasıdır.medeniyet kavramını derinlikli bir şekilde tahlil etmiştir.devletin tarih sahnesinde insanınki gibi doğuş,tekamül ve ihtiyarlık safhaları olduğunu ve nihayet öldüğünü iddia etmiştir.İddia edildiği gibi darwin'in evrim teorisine benzer bir fikir ortaya atmamıştır.
6. (bkz: ibn i rusd)
7. devlet yönetiminde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olan ibn-i haldun, bu görevleri süresince devletlerin çalışma şeklini, devlet toplum ilişkilerini çok yakından gözlemlemiş ve mukaddime'de ortaya koymuş olduğu düşüncelerinin adeta deney ve gözlemini yapmıştır. batıda en çok tanınan müslüman alimlerin başında gelir. unesco tarafından 2006 yılı "ibn haldun yılı" ilan edilmiştir.
8. ayrıca kendisi coğrafi deterministtir. insanların davranıslarını, huylarını coğrafi etkiyle iklim faktöriyle açıklamıştır.
9. (bkz: mukaddime)
10. ibn haldun yeni düşünce ve görüşlerini ortaya atarken,eskiden kullanılan bazı kelimelere yeni manalar kazandırmış bu kelimeleri birer terim haline sokmuştur.mukaddime'de umran, ilm-i umran,beşeri-ictimai hadarilik gibi terimler bunlardan bazılarıdır.ibn haldun'un anlaşılması,ancak kullandığı kelimelere karşılık verdiği kavramların anlaşılması ile mümkün olmaktadır.
Alakalı olabilir!
- ibn fadlan
- ibn i batuta
- ibn i sina
- ibn i rusd
- ibn rusd

nedir.Net