ibranice
1. sami dillerinin kuzey yada kuzeybatı öbeğine bağlı bir dildir.fenike ve maabi
dilleriyle yakından ilişkilidir. eski çağda filistin'de konuşulmuştur.sonradan yerini aramca'nın batı lehçesine bıraktı. edebiyat ve dinsel alanda kullanımı sürdürüldü. xx. yüzyılda konuşma dili olarak yeniden canlandırıldı. İsrail devleti'nin resmi dilidir. yazısı 22 harflidir ve sağdan sola doğru yazılır.
2. israillilerin devletleşmesinin en önemli sebebidir. ilkçağ dillerinden olduğu için sağdan sola yazılır şöyle ki insan sağ eli ile yazı yazmak için kullandığı çekici sol eli ile keskiyi tutar. bu yüzden sağdan sola yazılır.
3. (bkz: hebrew)
4. (bkz: mtv sayesinde ibranice ogreniyorum)
5. mtv denen kanalda türkçe ve ingilizcenin yanı sıra ibranice ile kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. tek sorun, konuşması biraz zor.
6. belki soldan sağa doğru yazılıyor olabilir bilemeyeceğim de sağdan sola okunduğundan eminim.*
7. telaffuzu pek bi garip dil.
8. (bkz: ladino)
9. alfabesindeki 22 harfi ayni zamanda ayrı ayrı veya bir araya geldiğinde bir rakamsal değeri temsil ediyormuş. hatta bu özelliğinden dolayı -eski dillerin hemen hemen hepsinde olduğu gibi- ebced hesabina benzer hesaplamalar da yapılabiliyor. örneğin en meşhuru; anne-baba-çocuk ilişkisi. ibranice anne kelimesinin rakamsal değeri ile -yanılmıyorsam 44- baba kelimesinin rakamsal değerlerii -yanılmıyorsam 2- toplamı çocuk -46- kelimesini ifade ediyor. ayrıca ayni örneğin rakamlarında insanın kromozom sayılarıyla ilgili de güzel bir bağıntı vardır.
10. vampirlerin en korktugu dil
11. kulağa en hoş gelen dil. öğrenmesi en zor dildir aynı zamanda.
12. afro-asyatik dillere bağlı, kuzey batı sami (semitik) dil grubunun ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.
22 harflik İbrani alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. genelde İsrail ve abd'de konuşulur.
bunun dışında batı-Şeria'da yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında ladino, yidiş veya aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

eski ahid de denilen "tanah" ve 3,300 yıl önce musa zamanında kaleme alındığı düşünülen "torah" kutsal kitap İbranice'si ile yazılmıştır.
yahudiler bu sebeple İbranice'ye "laşon hakodeş" ("kutsal dil") de derler.

tarihçiler, kudüs'ün babilliler tarafından m.Ö. 607 yılında talan edilmesinden sonra, günlük İbranice'nin yerine zamanın lingua franca'sı olan, mezopotamya'dan mısır'a kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine semitik bir dil olan aramice konuşmaya başlamış, bu dönemden itibaren İbranice'nin yerini yavaş yavaş aramice almıştır.
tevrat'ın aramice çevirileri yapılmış (targum onkelos) ayrıca yahudi din adamları babil'de ve kudüs'de musevi hukuku'nu oluşturan ve talmud'u aramice olarak kaleme almışlardır.

romalıların bölgeyi ele geçirmesiyle, 3. yüzyılda İbranice konuşulan bir dil olmaktan çıkmış, ancak zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir.

19. yüzyıl sonunda İbranice, siyonizm (yahudi milliyetçiliği) ile birlikte modern İbranice olarak tekrar ayağa kaldırılmış ve zamanın yahudilerince yidiş (yiddish), arapça, rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya başlamıştır.
Özellikle elyezer ben yehuda'nın kişisel çabalarıyla tekrar bir konuşma dili haline getirilmiştir.
ben yehuda'nın oğlu itamar ben avi (doğumu ben-tziyon ben yehuda) anadili modern İbranice olan ilk kişidir.

modern İbranice, 1921 yılında, İngiltere yönetimindeki filistin'de ve 1948 yılında kurulan İsrail devleti'nin (arapça ile birlikte) resmi dil olarak ilan edilmiştir.
13. abecesini öğrenmek için bile çok uzun zaman gerektiren mükemmel dillerden biri.tersten yazılır ancak bu ters yazıya alışıldığında da düz yazmak zordur.ayrıca türkiye'de öğrenmek dünyanın en zor işidir.gerek kaynak gerekse dil pratiği açısından İstanbul diğer illere göre çok daha iyi durumdadır ancak yine de türkiye'de öğrenmek için büyük çaba göstermek gerekir.
Alakalı olabilir!
- ibraniler
- ibraname
- ibradi
- ibra senedi
- ibrahim ege

nedir.Net