iki soz bir pazar
1. tdk:
"uzun boylu pazarlık etmeden" anlamında kullanılan bir söz.
Alakalı olabilir!
- iki salla bir bagla
- iki bira bir sigara
- iki ters bir duz
- iki mars bir duz
- iki sig bir derin

nedir.Net