imf
20. dun istanbul'daydi. her yani yaktik yiktik, cam cerceve indirdik, gaz bombari biber gazi. o bicim imf'yi protesto ettik. biri kalp krizinden bile oldu yani, o derece stres sinir yarattik. oh be, ara sira boyle aktiviteler de olmasa gotumuzde pireler ucacak. ne guzel hareket geldi bak;
- guzel oldu dimi akif abi?
- olmaz mi be, olmaz mi!
19. yine kurtarıcımız olacak kahraman kuruluş.
18. merkezi washington'da bulunan kuruluş.
17. görevimiz tehlike filmlerinde, ana konuyu oluşturan imkansız görevlerin verildiği kuruluştur. imf, filmde impossible mission force*** olarak geçer.
16. eskiden hep merak ederdim, cia'ya siayey diyenler neden imf'ye ayemef demezler diye. artık imf'ye herkes ayemef diyor. sonuçta bunlar özel isim ve asıl halleriyle yani ingilizce kısaltmaların yine ingilizce okunması lazım ama imf'ye ayemef diyen zevat genelde yabancı kelime kullanmayı kendini kanıtlama yolu olarak kullanıyor.
15. imf temel amacı, üye ülkelerin özellikle ödemeler dengesi açıklarını finanse ederek bu ülkelerin küresel ticari sistemden kopmamasını sağlamak ve kısacası küresel kapitalist sistemin ayakta kalmasını sağlamak olan bir kuruluştur. sanılanın aksine duyun i umumiye ile pek bir alakası yoktur. çünkü idaresi teorik olarak 1-2 ülkenin değil tüm üye ülkelerin elindedir. tüm üye ülkeler imf ye her yıl ödedikleri aidatlar ölçüsünde imf de oy hakkına sahiptir. tabi bu noktada abd nin oy hakkının %25 den fazla olduğunu söylemek gerekir. bu nedenle de imf her zaman abd kontrolü dışında iş yapamayan bir kuruluş olarak karşımıza çıkar.
----------
özellikle sol eğilimli iktisatçıların imf ile ilgili eleştirilerinin toplandığı en önemli nokta ise. eknomik aklı temsil ettiğini söyleyen ve aslında kısmen de böyle olan imf nin özellikle gelişmekte olan ülkeler için tavsiye ettiği veya uygulattığı ekonomi politikalarının aslında gelişmiş ülkelerde başarılı olabilecek politikalar olduğu ve bu nedenle de bu politikaların gelişmekte olan ülkelerin doğal yapılarına ve ekonomilerindeki sorunlara cevap veremediğidir. bu %100 doğru bir tespittir. zira türkiyenin 1980 den itibaren yaşadığı ekonomik krizlerin hepsinin temelinde ticari ve finansal alanlardaki hızlı ve altyapısız liberalleşme yatmaktadır. aynı sorun arjantin, brezilya, rusya ve eski doğu bloku ülkelerinin hepsinde yaşanmıştır.
-----------
bunun yanında internet sitesinde her yıl sadece rakamları ve tarihleri değiştirilerek yayınlanan metni ise bazı yıllarda komik ve aptalca hatalara neden olacak şekilde hiç değiştirilmeden bırakılan yıllık raporları (annual report) vardır.
-----------
sonuç olarak imf yaklaşık 50 yıldır serbest piyasa ekonomisinin yanlış reçetelerini gelişmekte olan ülkelere başarı ile uygulatmış olan başarısız bir sistemin kendi amaçları açısından başarılı olmuş bir kurumudur.
14. ülkeleri borç batağına sürükleyip yoksullaştırmak amacını güden kurum.
(bkz: allah belanı versin)
13. hayvan gibi yüksek faizlerle borç veren amerikan kurumu. asıl amacı fakir ülkeleri sömürmektir tabii ki.
12. (bkz: ilerleme raporları)
11. 833 milyon doları önce gösterip, sonra "sosyal güvenlik yasasını da çıkarın ondan sonra" diyerek vermeyen kuruluş. borsa sallanmış, dolar kıpırdanmış, yüzler asılmış bu arada.
10. (bkz: insanlığı maymun etme fonu).
9. uluslararası para fonu.. yani bir başka deyişle osmanlı zamanındaki eski duyun-i umumiye..
önce borç verir..çeşitli vadelerle bu borca belli bir faiz koyar
parayı ödeme günü geldiğinde devlet parayı ödeyemezse ona son bir iylik daha yapar.borcu faiz dahilinde eşit taksitlere böler
ve borc ödenene kadar kendisine borclanan devletin ekonomisine, maliyesine, parasal imkanlarına, üretimlerine, sanayisine, tarımına, madenlerine akla ne gelirse herseye el kor...kısacası sömürür...türkiyeye yaptığı gibi
(bkz: tefecilik)
8. 1967 ingiliz devalüasyonu hariç * hayatında hiçbir başarılı reçetesi olmayan gariban kuruluştur.
7. sevdiğim bir açılımı: "inşallah maşallah fesuphanallah"*
6. 27 aralık 1945' te 29 ülke tarafından kuruldu. şu an 183 üyesi var. 110 ülkede 2700 kişi çalışıyor. amacı mali sıkıntılara giren ülkelere yardım etmek. verilen paraları kontrol eder. bunun için çeşitli usulleri gözlerine dayanarak belirler. bugüne kadar 90 ülkeye 58 milyar dolar kredi vermiştir. türkiye kurucu ülkeler arasındadır. acil yardımları ve kredi mektupları vardır.
imf' de oy kullanma hakkı en çok (sırayla ilk beş) abd, japonya, almanya, fransa, ve ingiltere' nindir.

(bkz: dünya bankası)
5. insanoğlu'nun büyük çoğunluğuna * yoksulluk,işsizlik, açlık, eğitimsizlik, savaş, acı ve gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen, egemen sınıfın * çıkarlarını kollayan kapitalizm'in temelde ihtiyacı olan tek kuruluş, 100 yıl öncesinde duyun i umumiye, bugün ise imf, isim değişir, sistem hiçbir zaman değişmez. kapitalist düzen, bir kısım parababasının bencilliğinden, tüketim çılgınlığından, insanın insan üzerinde hegemonyasını kurma isteğinden başka hiçbir amaca hizmet etmez,edemez. bu düzen'in güllük gülistanlık işlemesi mümkün mü ? elbette hayır. sermaye sınıfı, bunun farkındadır elbette,bunun için dünya çapında tepeden tırnağa örgütlü ve silahlıdır. emperyalizm, uluslararası silahlı kuvvetler, kitle imha silahları, imf, nato, envai çeşit sermaye kuruluşu, medya düzen'in en büyük silahlarıdır. hepsi azınlıkta olan sömürücülerin, büyük çoğunluk üzerindeki sömürü ve egemenliğini sürekli kılmak için değilse başka ne olabilir, çözüm'ü ise basittir, sosyalist devrim
4. duyun i umumiye 'nin son versiyonu..
3. international monetary fund.
2. imf (uluslararası para fonu) dünya emperyalist sisteminin önemli ekonomik kuruluşlarından birisidir. imf’nin temel amacı üye ülkelerin birbirlerine yapacakları ödemelerin aksamasını engellemektir. bunun pratikteki anlamı ise az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere olan borçlarını zamanında ve faiziyle ödenmesini sağlamaktır.

imf çökme belirtisi gösteren ülkeleri ayakta tutmak, bütün sistemin istikrarsızlığa savrulmasını önlemek amacıyla ödeme güçlüğü çeken ya da böyle bir tehlike sinyali veren ülkelere şartlı krediler açar. bu şartlar genellikle “imf istikrar programı” olarak adlandırılır. imf istikrar programlarının özü ise yıllardır değişmez: bütçe açıklarını azaltmak için kamu harcamalarını kısıp kamu gelirlerini artırmak.

1. international monetary fon.
uluslararası para fonu. parasal konularda uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi, uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak ve ödemeler dengesi sorunlarını aşmaları için hükümetlere mali kaynak sağlamaktır.
http://www.imf.org
Alakalı olabilir!
- imf oyle istiyor
- imf den kriz uyarisi
- imf baskanina ayakkabi firlatmak

nedir.Net