indirgenme
4. indragandi teriminin kökü
3. indirgenmek işi.
*
2. (bkz: redüksiyon)
(bkz: oksidasyon)
(bkz: redoks)
1. (bkz: yükseltgenme)
Alakalı olabilir!
- indirme
- indirmek
- indirgemecilik
- indifference
- indirim

nedir.Net