inmek
1. aşağıya, bir alt seviyeye doğru yol almak.
karşıtı için; (bkz: çıkmak).
2. görece olarak yüksek bir noktadan alt seviyeye gitmek
Alakalı olabilir!
- inme
- inmeli
- inme inmek
- inme teklif etmek
- inmemis testis

nedir.Net