ispatlamayan serefsizdir
1. bugünlerin moda aklanma yoludur. kişiyle ilgili ortaya atılan bir iddia sağlam delillerle çürütme zahmetine girilmeden "ispatlamayan şerefsizdir" kalıbı kullanılarak iddianın kaynağı olan sahibine cepheden yapılacak bir taarruzla iddia ve taşıdığı saldırı mahiyeti bertaraf edilmeye çalışılır. bu şekilde hem kamuoyunda prim toplanır hemde benzer niyetli oluşumlara göz dağı verilir. yapılan savunmanın temelinde masumiyet iddiasından ziyade delil yetersizliğine güvenme, karşı yarafın yumuşak karnını bilme ve dahi külhanbeyi tavırlarla tribünlerden alkış toplama yatar.
Alakalı olabilir!
- ispanyol meyhanesi
- isparta sepeti
- ispatlama mecburiyeti safsatasi
- ispanyol asilzadesi
- ispanyol nezlesi

nedir.Net