iyot
1. atom numarasi 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. kısaltması i.*
2. (bkz: halojen)
3. boynumuzda bulunan tiroid bezinin ürettiği hormonların yapısında iyot elementi bulunduğundan tuzlara da katılmaya başlanmıştır. böylelikle iyot eksikliğine bağlı oluşabilecek hipotroidi ve guatr denen durumların önüne geçmek planlanmıştır.
4. (bkz: iyotlu tuz)
5. bazı kişilerde alerji yapan, yüzünü gözünü şişiren hayati element.
6. bu element eksikliğinde insanlarda kretenizm adlı hastalık ortaya çıkıyor. zeka geriliği gibi sonuçlar doğuruyor.
Alakalı olabilir!
- iyotlu tuz
- iyotsuz tuz
- iyot eksikligi

nedir.Net