izahat
1. (bkz: izah)
2. (bkz: izah etmek)
3. açıklamalar.
Alakalı olabilir!
- izah
- izahname
- izah etmek
- izahat vermek
- izahatta bulunmak

nedir.Net