izm
1. -izm: ideoloji ya da inanç sistemi ifade sözcüklerin çoğunun son üç harfi. bir ek olsa gerek.
örneğin: kemalizm, (marksizm), (faşizm)...
2. cemil merice gore aydinlarin dini
3. 'bütün -izm'ler ölmeye mahkumdur' ..(anonim)**
4. cemil meriç’e göre “zihnimize giydirilen birer deli gömleği"dirler.*

her birinin sahip olduğu iç mantık anlaşılmalıdır, ancak bir düşünceyi paket olarak satın almak, rahat olsa da tehlikeli bir davranıştır.
"paket" davranış biçimleri ile ilgili bir edebi kurcalama hazır giyim adlı romain gary* romanında bulunabilir.
5. izmir'in kısaltılması olarak kullanılır.
6. izmit'in kısaltması olarakta kullanılabilir
7. (bkz: leventizm)
(bkz: anarsizm)
(bkz: satanizm)
(bkz: egzistansiyalizm)
(bkz: hedonizm)
(bkz: rasyonalizm)
(bkz: narsizm)
(bkz: surrealizm)
(bkz: makyavelizm)
(bkz: agnostisizm)
(bkz: masosizm)
(bkz: septisizm)
(bkz: humanizm)
(bkz: marksizm)
(bkz: deizm)
(bkz: teizm)
(bkz: panteizm)
(bkz: akrotizm)
(bkz: anarsizm)
(bkz: feminizm)
(bkz: dogmatizm)
(bkz: empresyonizm)
(bkz: fasizm)
(bkz: hedonizm)
(bkz: mazosizm)
(bkz: nihilizm)
(bkz: oportunizm)
(bkz: panislavizm)
(bkz: pragmatizm)
(bkz: sadizm)
(bkz: liberalizm)
(bkz: anarko kapitalizm)
(bkz: ataizm)
(bkz: kemalizm)
(bkz: stalinizm)
8. (bkz: izmarit) *
9. türkçede -cilik'le karşılanan sonek. ya da karşılanması gereken mi demeliydim? bu şekilde kullanan çok insan göremiyorum da.
10. (bkz: domatesizm)
11. teoride ne kadar iyi olursalar olsunlar, evrensel ahlak kurallarına uysunlar veya uymasınlar, dünyanın yaşanılabilir bir hale gelmesini savunsunlar savunmasınlar, bütün dünya halklarının kardeşliğini savunsunlar savunmasınlar, herkese eşit hakları savunsunlar savunmasınlar ne yaparlarsa yapsınlar teoride bulunan "kurallar" pratikte yoksa o izm sapıtmıştır. komünizmi ele alırsak eğer; ortalam 70 milyon insanın hayatına mal olmuş bir izmdir. ki sadece 20 milyonu stalin, 15 milyonu ise mao tarafından eklenmiştir. sonuç olarak ...izm olan bir hede eğer pratikte yoksa karşımızda teori ilgilendirir halkları.
(bkz: bilmem anlatabildim mi)
12. (bkz: monoteizm) * * *
13. sonununa eklendiği kelimeye sistem manası katar mesela kemalin sonuna gelirse kemalizm sosyalin sonuna gelirse sosyalizm ve yahut götün sonuna gelirse götizm bunların peşinden gidenlerde sonuna ist getirilerek açıklanır şöyleki kemalist sosyalist ve yahut götist şeklinde
14. isimden ideoloji yapım eki.
15. (bkz: benim ideolojim turizm)*
Alakalı olabilir!
- izmit
- izmir
- izmar
- izmir tv
- izmir mt

nedir.Net