jaws vs jedi
3. (bkz: may the force be with you)
2. forceun hayat kurtardiği an.
1. anakin : usta su çok gizel
rın rın rın rın rın rın
obi van: dur bende geliyorum
rın rın rın rın
(anakin suda kaybolur)
obi van: ne oluyor anakin
rın rın rın rın rın rın
(anakin suda kaybolur)

fatality...
Alakalı olabilir!
- jaws
- jaws basket manyagi
- jaws of life
- jaws don manyagi
- jaws filminin ses efekti

nedir.Net