jeolojik zaman
1. yerkürenin oluşumundan günümüze kadar geçen süre zarfında birbirinden çok farklı özelliklerin görüldüğü dönemler yaşanmıştır. işte bu dönemlere jeolojik zaman denir.
jeolojik zamanlar en yeniden en eskiye doğru şöyle sıralanır :
4. zaman (kuaterner)
3. zaman (tersiyer)
2. zaman (mezozoik)
1. zaman (paleozoik)
ilkel zaman (antekambriyen)
2.
1) İlkel zaman
- eski kıta çekirdeklerinden oluşmuştur.
- bu zamanın sonlarına doğru bakteriler ve algler gibi tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır.
2) birinci zaman
- dünyanın çeşitli bölgelerinde şiddetli kıvrımlar oluşmuştur.
- sıcak ve nemli bir iklim sonucu oluşan gür bitki topluluklarının etkisiyle taş kömürü yatakları oluşmuştur.
3) İkinci zaman
- alp kıvrımlarının hazırlık dönemidir. tortulanma ve birikme faaliyetleri görülmüştür.
4) Üçüncü zaman
- Şiddetli yer kabuğu hareketleriyle volkanizma hareketleri görülür.
- alp ve himaleya kıvrımları oluşmuştur.
- petrol, linyit, tuz ve borasit yatakları bu dönemde olmuştur.
- atlas ve hint okyanusu ana çizgileri oluştu.
- bitki ve hayvan türleri ortaya çıktı.
5) dördüncü zaman
- İlk zamanlarında şiddetli soğumaya bağlı olarak buzul devirleri yaşanmıştır.
- ege karasının çökmesi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu. ege denizi oluştu.
- bu zamanların sonuna doğru insanlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
- deltalar, dağ eteği ovalar oluştu.
- türkiye’nin en uzun fay hattı olan kuzey anadolu fay hattı oluştu.
- kıbrıs anadolu’dan ayrılarak İskenderun körfezi oluştu.
Alakalı olabilir!
- jeolojik
- jeoloji
- jeoloji muhendisligi

nedir.Net