kadir gecesi
1. hakkında bazı yanlış bilgilenmelerin olduğunu düşündüğüm gece. zira kuranda kadir suresinin 3. ayetinde 'bin aydan hayırlıdır o kadir gecesi' diye belirtilen mübarek gece.
ayrıca bu kadar sevap kazanılmasının sebebi ise önceki ümmetlerin peygamberimizin ümmetinden daha çok yaşamalarıdır (hz. nuhun bin sene yaşadığı söylenir) peygamberimiz allah a 'peki benim ümmetim nasıl bu ümmetlerin seviyesine ulaşacak' diye sorması üzerine allah (cc) ün 'ben yıl içerisine öyle geceler gizledim ki diğer ümmetlerin uzun zamanda kazandıklarını bir gecede kazanabilecekler' diye müjdelediği gecedir ayrıca.
zaten günü de tam olarak belirtilmemiş ve böylece insanlar daha çok ibadete sevk edilmişlerdir
2. şu anki mahiyetinde pek de kocakarı zırvası bulunmadığına inandığım gece.
3. kadir gecesi genel olarak ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. aslında kadir gecesinin ramazanın hangi günü oldugu kesin olarak bilinmemektedir. bilinen şey ramazan ayının son 10 gecesinden biri oldugudur. 27. gecesi oldugu kesin olmadıgı icin bazı muslumanlar kadir gecesini yakalayabilmek amacıyla kadir gecesi ibadetlerini son 10 gecesinde her gece yaparlar.
4. kadir gecesi, İslami kaynaklarda genel olarak ramazan ayının son on gecesi içerisinde gizlendiği belirtilen mukaddes bir gecedir.

bu gecenin özelliği, kur’ân-ı kerim’de yüce kitabın bu gecede indirilmeye başlandığının bizzat allah-ü teala tarafından zikredilmiş olmasıdır. allah-ü teala kadir suresi’nde bu geceyi övmüş ve bu gecede yapılan ibadetlerin içerisinde kadir gecesi olmayan seksen aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. kur’ân-ı kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. bu sûrede yüce rabb’imiz şöyle buyuruyor: “doğrusu biz kur’ân’ı kadir gecesinde indirmişizdir. kadir gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. melekler ve cebrail o gecede rab’lerinin izniyle her türlü iş için inerler. o gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (kadir, 97/ 1-5)

hz. muhammed mustafa (sas), müslümanlara kadir gecesi’ni ramazan’ın son on günü içerisinde ve tek gecelerde aramalarını tavsiye buyurmuştur. (buhari, müslim) kadir gecesi’nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bu mübarek gece genellikle ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde ihya edilegelmiştir. ebû hüreyre (ra)’nin rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte peygamber efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “kim kadir gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (buhâri, kadir, 1).

kadir gecesi zamanın katlanarak değer kazandığı ve rahmet’in coşup zirveye çıktığı günlerin tacı olarak, manevi bir derya olarak rahmet-i İlahi tarafından önümüze konulmuş. bunun da ötesinde diyebiliriz ki bu gecede söz konusu olan sevap bu şekilde bir sınır ile tayin ve tahdit edilmeyecek kadar çok ve bereketlidir. mansur, “saymak, sınırlamaktır.” diyor. kadir’i bin ayla sınırlamak da öyledir. cenab-ı hakk’ın “daha hayırlı” demesi o’nun hayrının bin ayla beraber dahasının, yani fazlalığının da olduğu anlamına gelir ki, bu fazlalığın miktarını da ancak allah bilir. bir tek gün; ama bin aydan daha hayırlı, daha bereketli, bir ömre bedel bir gün. evet: madem kadir, cenab-ı hakk tarafından bizim için verilmiş bir ihsan-ı İlahi’dir.

“allah resulü (sas), “kim inanarak ve sırf allah rızası için kadir gecesi’nde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” buyurur. demek ki, bu geceyi değerlendirmenin birinci şartı uyanık olmak yani geceyi gafletle geçirmemektir. kadir gecesi’nin isminden dolayı ondaki rahmet ve bereketi sadece geceyle sınırlamak allah’ın rahmetine aykırı geleceğinden doğru değildir. evet bu yüzden tıpkı gecesi gibi gündüzü de dua ve ibadetle geçirilerek azami istifadenin yolları aranmalıdır. zira bilinmektedir ki, yer üzerinde bir yerde gece olurken diğer bir yerde gündüz olur. bu yüzden icabet için gecenin gündüzüyle beraber hesap edilmesi daha isabetli olacaktır.

kaynak: haber@haber
5. bu sene bugüne denk gelmiştir, bugün ibadet edilirse daha fazla sevap kazanılır.
6. kur'ân-ı kerim'in inmeye başladiğı ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi. İslâm'da en kutsal ve faziletli gece kadir gecesidir. kadir gecesi, içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. kur'ân-ı kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. bu sûrede yüce rabbimiz şöyle buyuruyor:

"doğrusu biz kur'ân'ı kadir gecesinde indirmişizdir. kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. melekler ve cebrail o gecede rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. o gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " (kadir sûresi, 97/ 1-5)

bu geceye kadir gecesi denilmesi şeref ve kiymetinden dolayıdır. Çünkü:

a) kur'ân-ı kerim bu gecede inmeye başlamiştir.

b) bu gecedeki ibadet, içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler allah teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (tecrîdi sarih tercemesi, vi, 312).

d) bu gecede yeryüzüne cebrail ve çok sayıda melek iner.

e) bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.

İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre allah teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. bunlar:

cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. bunların gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalar]. sağlamaktır. mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. ebû hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte peygamber efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahlari bağışlanır" (buhârî, kadir, 1).


kadir gecesinde neler yapılabilir:
kadir gecesini, namaz kılarak, kur'ân-ı kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. kazası yoksa nafile kılar.

süfyan-ı sevrî: "kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (tecrid-i sarih tercemesi, vi, 313) demiştir.

hz. aişe validemiz demiştir ki; rasûlüllah (s.a.s)'e:

"- ey allah'ın rasûlü! kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. rasûlüllah (s.a.s):

"- allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (tecrîd-i sarih tercemesi, vi, 314).

bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. bu da kişinin imanını tazeler. gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.o gece öyle bir gecedir ki kur'an âyetleri hz. muhammed (s.a.s) in kalbine inmeye başladiğı gecedir

kaynak: karaca.de
7. (bkz: felluce direniyor)
8. birçok kişinin dualarımız kabul olacak oley nidalarıyla yaklaştığı olgu
9. normalde oruç tutmayanlardan bir kısmı bu gecenin öncesindeki günde oruç tutar.
10. felluce de de kadir gecesi var mıdır acaba, oradadan da dilekler kabul olur mu acaba?
ölen anne çocuk tanrıya yakarmıyor mu acaba? yoksa amerikanın tanrısı daha mı büyük?
vahşete karşı tanrıya yalvarmakla mı yetineceğiz hep? *
11. trakyada en çok oruç tutulan gün. bazı din alimlerine göre bin, iki bin oruç değerindeymiş bu gün tutulan oruçlar. trakyalılar da küsüratlarla uğraşmıyor demek ki. bu gün meyhaneler hemen hemen boştur güne hürmeten. gerçi ramazanın diğer günleri de tenteleri, jaluzileri kapatırlar ama... içerisi neredeyse doludur.
12. ofise giren yarasa sonrası asistanımızın yaptığı yorum:
+ kadir gecesi mekana yarasa girmesi çok uğurludur.
- hadi ya ne yapacağız bizimle mi yaşayacak ?
+ yok kurutup saklanrsanız ömür boyu şans getiriyor
- ?? nasıl yani
+ yok valla...
* *
13. bütün duların kabul olduğu*, hayvanların bile oruç tuttuğu varsayılan gece.
14. kadir inanır için düzenlenecek bir gece de olabilir.. mesela kadir inanır zirvesi..
15. çocukken muhabbet kuşlarımın yem yiyip yemedigini kontrol ettigim gecedir. söylenenlere göre kurtlar kuşlar bile oruç tutarmış bu gece. * *
16. (bkz: kadir gecesi doğanlar)
17. şeytan taşlamayı bırakıp
salavat getirmek gereken gece.
*
*
18. bu sene bu güne denk gelmiş gece.
19. bu gece olduğu rivayet edilen ancak ramazanın son 10 gününden hangisinin olduğu tam olarak bilinmeyen mübarek gün.
20. miladi takvime göre, her yıl kanal d'nin çağrı'yı* yayınladığı geceye tekabül eder.
21. 1000 aydan daha hayırlı bir gündür, bol bol dua edilerek geçirilmelidir

bu geceye özel kadir suresinin türkçe meali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

[1] biz onu (kur'an'ı) kadir gecesinde indirdik.

[2] kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

[3] kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

[4] o gecede, rablerinin izniyle melekler ve ruh (cebrail), her iş için iner dururlar.

[5] o gece, esenlik doludur. ta fecrin doğuşuna kadar.
22. bin* aydan hayırlıdır bu gece.
Alakalı olabilir!
- kadir gecesi dogmus
- kadir celik
- kadir gecesi doganlar
- kadir suresi
- kadir gecesi mis vermek

nedir.Net