kagir
1. taş veya tuğladan yapılmış olan anlamını taşır. daha önceleri ahşap malzemeden yapılan evler yangında çabuk kül olduğu için sonraki dönemlerde kagir evlerin yapımı tercih edilmiştir.
2. kargir de denir. duvar kalınlığı her katta gittikçe artar malesef. dış duvarların hepsi,hatta bazen de duvarların hepsi taşıyıcı olduğundan temeli bütün duvarların altında perde şeklinde devam eder. duvar kalınlığının gittikçe artmasının sebebi yüklerin binada yaklaşık olarak 60 dereceyle aşağıya aktarılmasıdır,bir nevi piramitsel bir strüktür oluşturulur bu sayede. malzemeden çok gitmesi,istenilen geniş açıklığın geçilememesi veya duvar yarığının istenilen boyutta açılamaması-ki bunlar pencerelerdir-duvar kalınlığının artması sebebiyle mekanların daralması, kagir binaların günümüz tasarımlarında tercih edilmemesinin başlıca sebepleridir ki teknoloji gelişmiştir malum,çelik de pek bir güzel gözükmektedir göze.
3. (bkz: kagir yapılar)...
Alakalı olabilir!
- kagi
- kagit
- kagizm
- kagism
- kagit para

nedir.Net