kakirdatmak
1. öldürmek anlamına gelir.
Alakalı olabilir!
- kakim
- kakiage
- kaki
- kakilmis
- kakic

nedir.Net