kalp masaji
1. bir ilkyardım tekniği.
2. kalbin durması halinde uygulanan ilk yardım tekniğidir, kalbe ritmini yeniden kazandırılmak amacı ile, düzenli aralıklarla göğüs kafesine baskı uygulamaktır.
ayrıca (bkz: hayat opucugu)
3. kalbi durmuş yada ritm bozukluğu yaşayan hastaya doktarlar gelene kadar uygulanması gereken ilk yardım yöntemi.
4. bilmeyenlerin uygulaması durumunda hastanın kaburgalarının kırılmasına yol açan, bu şekliyle türk tıp tarihine geçmiş ilkyardım yöntemidir.
5. dakikada 100 kez yapılması gereken ilk yardım uygulaması.
6. yaşam belirtisi ve solunum yoksa 2 kurtarıcı soluk verildikten sonra kalp masajına başlanır.

kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak (göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası) göğsün merkezi tespit edilir.

kalp basısı göğsün ortasına yapılmalıdır. her iki elin baş ve işaret parmakları ile iki eşit "c" oluşturulur. bir elin işaret parmağı iman tahtasının alt ucuna, diğer elin işaret parmağı üst ucuna yerleştirilir. baş parmaklar ortada birleştirilir. bir el kaldırılarak topuğu diğer baş parmağın üstüne konur. elin topuğu tam iman tahtasının üstünde olmalıdır.* önde ya da arkada olması kaburga kırılmasına neden olabilir.

bir el topuğu göğsün merkezine yerleştirilir. bir elin üzerine yerleştirilir.

her iki el parmakları birbirine geçirilir ve parmakların hastaya temas etmemesine dikkat edilir. eller sabit tutulmalıdır. dirsekler ve omus düz ve hasta/yaralının vücuduna dik olacak şekilde tutulmalıdır.

vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğsün 1/3'ü kadar) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. erişkinlerde dakikada 100 bası olacak şekilde ritim uygulanmalıdır.

kalp masajı 1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiği ortasına 2 parmakla, göğüs kemiği 1-1.5 cm içe çökecek şekilde dakikada 100 bası olarak yapılır. 1-8 yaşına kadar çocuklarda tek elle 2.5-5 cm çökecek şekilde yapılmalıdır (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3'ü kadar).

yapay solunum ve dış kalp masajı 30:2 olarak uygulanır (30 kalp masajı 2 suni teneffüs) burada önemli nokta, suni teneffüs yapılmadan kalp masajı yapılmasının bir anlamı yoktur. suni teneffüsle hastaya oksijen verilir, kalp masajıyla kan yoluyla oksijen organlara dağıtılır.

temel yaşam desteğine bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar ya da yaralı yaşam belirtisi gösterinceye kadar devam edilir.

son olarak, kalp masajı yaparken kaburgaların kırılmasından korkulmamalıdır. solunumu kesin olarak durmuş birine kalp masajı yapmayı az buçuk bilen herkes yapabilir. neticede, zaten olabilecek en kötü şey olmuş, o noktadan sonra kaburgaların kırılması önemli değildir.

boğulma* ve asılmalarda uzun süre geçmiş olsa bile kalp masajı ve suni teneffüsle hasta hayata döndürülebilir. aynı şekilde bebek ve çocuklar da temel yaşam desteğine çabuk cevap verir.
Alakalı olabilir!
- kalp kasi
- kalp durmasi
- kalp acisi
- kalpsiz
- kalp yarasi

nedir.Net