kamu yarari
1. halkın tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren ve herkesin iyiliğine eşit olarak eğilen yayınlar, programlar ve her türlü eylem için kullanılan tanım.
2. tc anayasasına göre kişinin hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmamasının istisnasıdır.
Alakalı olabilir!
- kamuran
- kamu davasi
- kamuya acik ask
- kamutanrici
- kamu tanrici

nedir.Net