kamyonet
3. kamyon yavrusu, yük ve eşya taşımaya yarayan motorlu taşıt.
2. -ette eki fransizcada kucultme ekidir. okunusu -et şeklindedir ve bu şekilde dilimize girmiştir.
1. yük ve eşya taşıyan genellikle dört tekerleği bulunan araç
ayrıca kamyonun kardeşidir
Alakalı olabilir!
- kamyon
- kamyoncu
- kamyon edebiyati
- kamyon lastigi
- kamyoncu edebiyati

nedir.Net