kararli denge noktasi
1. ing. stable equilibrium point. bir hopfield yapay sinir ağı'nın çözüme gittiği sabit nokta. o yapay sinir ağı için birden çok olabilir, tek olabilir. analizi için lyapunov kararlılık teoremleri kullanılabilir.
Alakalı olabilir!
- kararli denge
- kararsiz denge
- karakoy lokantasi
- karadeniz bolgesi
- karanlikta

nedir.Net