kendini silmek
2. temizlenmek
1. nedir nette olmayan özellik
Alakalı olabilir!
- kendini bilmek
- kendini pislemek
- kendini dinlemek
- kendini bilmemek
- kendini sevmek

nedir.Net