kerez
1. çingenece 'keres' sözcüğünden türeyen ve yiyecek, içecek sunma, ikram etme anlamına gelen kelime.
Alakalı olabilir!
- kere
- kereviz
- kerem
- kerek
- kerevit

nedir.Net