kisaltma
1. bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. ihtiyaca göre her zaman kısaltma yapılabilir. önemli olan yapılan kısaltmanın benimsenmesi, yaygınlaşması ve tutulmasıdır.

(i) kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur.
örnek: tbmm (türkiye büyük millet meclisi), aselsan (askerî elektronik sanayii)...

(ii) elementlerin ve ölçülerin milletler arası kısaltmaları genellikle türkiye'de de olduğu gibi kabul edilmiştir.
örnek: c (karbon), ca (kalsiyum), fe (demir); m (metre), mm (milimetre)...

(iii) bu iki grubun dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler (genellikle ünsüzler) dikkate alınır. kısaltılan kelime veya kelime grubu, özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur.
örnek: prof. (profesör), dr. (doktor); is. (isim), sf. (sıfat)...

(iv) küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır:
örnek: kg'dan, cm'yi, mm'den; bdt'ye, thy'de, trt'den...
ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır: aselsan'da, botaş'ın, nato'dan, unesco'ya.

(v) sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. bu tür kısaltmalarda ek, noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır.
örnek: vb.leri, mad.si, alm.dan, ing.yi, nu.dan...

(vi) tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman okunuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz.
örnek: rtük'e (rtüğ'e değil), tübitak'ın (tübitağ'ın değil)...

(kaynak: turk dil kurumu)
2. art niyetli kişiler tarafından sıkça kullanılırlar, örnek vermek gerekirse kib, vs, as, sa, sav hepsine küfür uydurulabilir, acelemiz yoksa kullanmamaya ve kullandırtmamaya özen göstermeli, örnek vermek gerekirse dinsizin biriyle konuşuyoruz, as derse bilki bunun altında birşeyler vardır, anneye veya ablaya vs. * göz dikmiş olabilir...
Alakalı olabilir!
- kisaltmak
- kisaltmalar
- kisanta
- kisa film
- kisaca

nedir.Net