koordinat sistemi
1. birbirine dik olan iki ya da üç doğrunun oluşturduğu sistem. iki boyutlu olana koordinat düzlemi de denir. başka sistemlerde uygulaması da göze çarpar. küresel koordinat sistemi, silindirik koordinat sistemi gibi.
2. astrolojide kullanılan dokuz adet koordinat sistemi vardır.
bunlar :
1 ) (bkz: ekvatoral koordinatlar)
2 ) (bkz: geosentrik koordinatlar)
3 ) (bkz: neliosentrik koordinatlar)
4 ) (bkz: saat açı koordinatları)
5 ) (bkz: astronomik azimuth koordinatları)
6 ) (bkz: yerel uzay azimuth koordinatları)
7 ) (bkz: campanus mundoscope koordinatları)
8 ) (bkz: birincil dik,yada ana keser koordinatları)
9 ) (bkz: ana keser koordinatları)

Alakalı olabilir!
- koordinat
- koordinator
- koordinasyon
- kooreva kimeta hoskatta

nedir.Net