kopya
1. (bkz: sıfat) taklit edilmiş olan.

kopya sözlük. gibi...
2. kopyalamaktan emir : "ctrl'lemekten c"
3. (bkz: kopya cekmek)
4. * veya * anlamını da içeren çoğaltmanın yabancı dillerden gelme ifadesi
5. tdk'ya göre

1) bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi, asıl karşıtı,
2) suret çıkarma işi,
3) bir sınavda soruları cevaplamak için başka birinden veya yerden gizlice yararlanma,
4) yazılı sınavda gizlice bakmak için hazırlanmış kâğıt,
5) taklit edilmiş olan

anlamlarına gelen italyanların copia kelimesini kopya ederek dilimize kazandırdığımız kelime.
Alakalı olabilir!
- kopye
- kopya dvd
- kopyalamak
- kopya freze
- kopyacilik

nedir.Net