kuran
1. (bkz: kuran i kerim)
2. kurmak fiilini hayata geçiren kimse
Alakalı olabilir!
- kurar
- kuram
- kural
- kurak
- kuralkan

nedir.Net