kuyruklu yildiz
1. güneşin etrafında büyük yuvarlak elips çizen, ışıklı uzantısı kuyruğa benzetilen yıldız.
2. altinda izdivac da yapilir bunun. guzel oyundur.
3. (bkz: kuyruksuz yildiz)
4. (bkz: kuyruklu yıldız altında bir izdivaç)
5. zûzeneb olarak da adlandırılır.

(bkz: zuzeneb)
6. (bkz: halley)
7. sadece güneş yörüngesinde dönen meteorlar değil, dünya atmosfrine girerken görülen meteoridlerde "kuyruklu yıldız" görüntüsü verebilir. genelde ağır metallerin içinde bulunduğu mineraller bulundurur. yerkabuğunda bnüyük miktarda bulunan silikat yapılarının bulunmaması meteor ve meteridlerin bir gezegen parçası olmadığı gerçeğine götürür bizi. güneş sisteminin oluşumu sırasında çekim kuvvetinin görece daha az olması nedeniyle "daha bağımsız" hareket ederler.
...
güneşe yaklaştığı zamanlar elektromanyetik güneş rüzgarı yüzünden yapısındaki donmuş sulu yapısı iyonize olur ve sayede "kuyruk" dediğimiz görüntü meydana gelir.
8. kuyruklu yıldızların diğer gökcisimlerinden farklı ve gizemli şekilleri, aniden ortaya çıkıp bir süre sonra yok olmaları, onların tarih boyunca insanlar tarafından tanrıların habercileri olarak algılanmalarına yol açmıştır. onların ölüm ve felaket habercileri olduklarına, kuraklık, sel, açlık gibi büyük doğal afetlerin ve salgın hastalıkların hatta her iki dünya savaşının da o sıralarda görülen kuyruklu yıldızlardan kaynaklandığına inanılmıştır.

milattan önce 43 yılında sezar'ın ölümünden sonra çok parlak bir kuyruklu yıldız görüldü ve onun roma imparatorunun göğe yükselen ruhu olduğuna inanıldı. böylece kuyruklu yıldızlardan ünlü kişilerin ölüm haberlerini almak gibi bir boş inanç daha yerleşti.

bilim insanları güneş sistemimizden çok uzakta ama yine güneş çekimine bağlı olarak bir yörüngede dönen, her birinin kütlesi ve boyutu dünyamızdan çok az olan kirli kar topu şeklinde milyarlarca kuyruklu yıldız olduğuna inanıyorlar.

bu görüşe göre başlangıçta görkemli kuyrukları olmayan bu gök cisimlerinden bazıları sistem içindeki karşılıklı çekim güçleri nedeni ile güneş'e doğru hareket etmeye başlıyorlar.

güneş'e yaklaştıkça, dış katmanlarında donmuş halde bulunan uçucu gazlar (karbondioksit, su, metan amonyum, vb.) hızla buharlaşmaya başlıyor. güneş'e yaklaştıkça cismin etrafını gaz bulutu olarak sarıyorlar.

güneş yüzeyinde devamlı patlamalar olduğundan ve uzaya büyük hızlarla gaz bulutları fırlatıldığından, cisim güneş'e iyice yaklaştığında bunların etki alanına giriyor ve etrafındaki gaz bulutu güneş'in tersi yöne doğru savrularak bir kuyruk görünümünü oluşturuyor. bu nedenle kuyruklu yıldızların kuyruklarının yönleri hep güneş yönünün ters tarafındadır.

kuyruklu yıldızın kuyruğunun parlaklığına güneş ışınlarının, gaz bulutu ve parçacıklardan yansımaları neden olur. aslında büyüklüklerine bağlı olarak kuyruklu yıldızlar kuyruklarından sürekli madde kaybederler. sonunda gök taşları haline gelen kuyruklu yıldız kalıntıları, dünya yakınından geçerken bize akan yıldız yağmurları olarak görünürler.

eğer dünyamız bir kuyruklu yıldızın kuyruğu içinden geçerse ne olur? bu, korkulacak bir şey değildir. Çünkü kuyruklu yıldızların kuyrukları yoğun değildir ve dünyanın bu kuyruk içinden geçmesi ona hiç bir şekilde etkide bulunmaz. nitekim halley kuyruklu yıldızı 1910'da geldiğinde, dünya onun kuyruğunun içinden geçmişti ve bunun yeryüzüne bir zararı olmamıştı.

zamanımızda kuyruklu yıldızların normal gök cisimleri oldukları biliniyor. bunlar çok büyük hacimli kuyruklarından dolayı korkutucu görünen aslında küçük ve hafif cisimlerdir. 12. yüzyılın ortalarından itibaren bilimin bunların yapıları ve ne olduklarını çözmeye başlamasından sonra halkın peşin hükümleri ve korkulan kaybolmaya başlamıştır.

kaynak: http://www.bilim.biz/
Alakalı olabilir!
- kuyruksuz yildiz
- kuyruklu siir
- kuyruklu yalan
- kuyruklu
- kuyruk yagi

nedir.Net