laura ve aventerranin sirri
1. peter freund'un yazdığı laura adlı serinin ilk kitabıdır.
Alakalı olabilir!
- laura vandervoort
- laura branigan
- laurette onkelinx
- laura morante
- laurent robert

nedir.Net