linyit
1. 3. jeolojik devirde (bkz: tersiyer) oluşan kömür cinsidir. düşük kalorilidir.
Alakalı olabilir!

nedir.Net