mani
1. işte gercek mani denen şey
ekrandan duman cikti
bulut oldu tavana
tosun ile chat'lesme
e-mail atar anana

2. bir şeyi gerçekleştirmeyi önleyen durum, engel.
diyalogda kullanalım:
-deniz, yarın akşam partiye geliyo musun?
-olmaz manim var.
-neyin var???
-manim, manim! sabah erken kalkıcam..
-adam gibi işim var desene be! manyak mısın nesin...

3. el-mani. allah’ın 99 isminden biri. bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen, engelleyen’ anlamına gelir. (bkz: esma ul husna)
4. (bkz: handikap)
5. mani (olmak) (ar) : engellemek
6. (bkz: manidar)
7. (bkz: money)
8. (bkz: engel)
9. maniheizm dini öğretilerini belirleyen ve tüm dünyayı dolaşarak yayan şahsiyettir. dualist * gnostik * bir inanç sistemi kurmuştur.

mani (manys, manytos, manentos, manou, manichios, manes, manetis, manichæus) özel bir isim değil, bir saygı ifadesi ya da bir unvandır. mani sözcüğünün aramîce kökeni olan "mânâ", ışık anlamına gelmektedir. mandeen (sâbiîlik) inancında bir cin olan "mânâ rabba" ise "ışık kralı" demektir. bu bakımdan mani sözcüğünün tam anlamının "aydınlatan" olduğu genelde kabul edilmiştir.
mani'nin gerçek adının bilinmemesine karşın, babası ve ailesi hakkında kesin bilgiler mevcuttur. babasının adı fâtâk bâbâk (patekios, patticius, paftig, arapça futtûk) idi ve eski med başkenti olan ecbatana (hamadan) kökenli bir aileden geliyordu. karısı, yani mani'nin annesi ise soylu arsakî hanedanı ile akraba olan marmarjam'dı.
mani, 14 nisan 216 tarihinde babilonya'ya bağlı mardinu kentinde (mardin?) dünyaya geldi. fâtâk güçlü dinsel eğilimlere sahip bir kişi olmalıydı, zira bir süre sonra ecbatana'yı terk ederek, güney babilonya'da bulunan "menakkede" (arapça mugtasıla) adlı bir mandeen tarîkatine katıldı ve küçük oğlunu bu inançlara göre yetiştirdi. mani'nin babası da, din reformu taraftarı olarak önemli etkinliklerde bulunmuş ve adeta oğluna öncülük etmiştir. mani dinsel eğitiminin yanısıra gençlik yıllarını nakkaşlık öğrenerek geçirmiştir.
mani'nin içinde büyüdüğü bu tarîkat hakkında pek ayrıntılı bir bilgi mevcut değildir. bir tür su ile arınma yani "vaftiz" uygulamasına sadık oldukları biliniyor. tarîkat üyeleri, günahlarından arınmak için hergün abdest alıyorlar ve yiyeceklerini de su ile temizliyorlardı. ayrıca, et yemiyorlar ve şarap içmiyorlardı. her üye kendine ayrılmış bulunan tarlada çalışmak zorundaydı. tarîkat'in yerleşik ve tarımsal görünümü bir yahudi tarîkati olan esseneler'i andırıyor. bu benzeşimi güçlendiren diğer bir öğe de, kendi dinsel inançlarını tıpkı esseneler gibi "yasa" (nomos) olarak adlandırmalarıdır. diğer önemli bir unsur da, bu tarîkatin, bir yahudi uygulaması olan "sabbat" gününe riayet etmesidir.
mani, 20 mart 242 günü gundeşapûr kentinde ı. şahpur'un tahta geçme törenleri için ülkenin her yanından toplanmış bulunan kalabalığa öğretisini ilk kez ilân etti. "nasıl buddha hindistan'a, zerdüşt iran'a ve isa batı topraklarına geldiyse, işte şimdi ben, mani, babilonya topraklarında gerçek tanrı'nın habercisi olarak peygamberliğimi duyuruyorum." mani'nin bir süre sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmış olması, önceleri pek başarılı olamadığını kanıtlıyor.
mani, uzun yıllar süresince çeşitli ülkeleri gezerek öğretisini yaydı, türkistan ve kuzey hindistan'da manici topluluklar kurdu. nihayet iran'a geri döndüğünde, şah ı. şahpur'un kardeşi perviz'i kendi inancına çekmeyi başardı. mani, en önemli yapıtlarından biri olan "şahpurikan"ı perviz'e ithaf etti. perviz, mani'nin şahın huzuruna kabul edilmesini sağladı ve böylece mani ı. şahpur'a dinsel mesajını aktarma fırsatını buldu.
ancak, bir süre sonra mani tekrar bir kaçak olarak yollara düştü. farklı yörelerde kendi inancını yayma çabasını sürdürdü. bu geziler sırasında, öğretisini yayan ve güçlendiren uzun mektuplar kaleme aldı. bu dönemin sonunda yakalanarak hapse atıldı ve ancak 274 yılında ı. şahpur'un ölümü üzerine özgürlüğe kavuşabildi.
ı. şahpur'un yerine geçen oğlu ı. hürmüz, mani'ye destek oldu. ne var ki, ı. hürmüz'ün saltanatı yalnızca bir yıl sürebildi. 274 yılında şahpur'un diğer oğlu behram tahtı ele geçirdi. bu saltanat değişimi mani'nin sonunu hazırladı, zira mazdeizm'e bağlı olan yeni şah, her türlü yabancı inancın koyu bir düşmanıydı. yeni şah ı. behram, mani'yi çarmıha gerdirdi. mani yandaşlarını yıldırmak amacıyla cesedi parçalandı, derisi yüzüldü, içine saman doldurularak kent kapısına asıldı. mani'nin ölüm tarihi 276-277 yılları olarak biliniyor.

alıntıdır.
10. (bkz: bir maniniz yoksa annemler size gelecek)
11. mani söyleme geleneği kulaktan kulağa aktarılarak günümüze gelmiştir. mani türk halk şiirinin en küçük nazım şeklidir. manilerde söylendiği yöre insanının düşünce yapısını ve duygulanmalarını buluruz. maniler her yörede kendine özgü bir gelenekle söylenir. mani söyleme kültürel değişim ve gelişim nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. halk kültüründe kültürel birer varlık olarak önemli bir yer tutan maniler gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
maniler, çok geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. yörelere göre çeşitli adlar alırlar. türkiye dışındaki türk halk kültüründe de mani yaygındır. mani genellikle yedi heceden oluşan dört dizelik bir nazım şekli ve türüdür. bir dörtlükten oluşan mani anlam bütünlüğü gösterir. genellikle ilk iki dize doldurma dizedir, anlam ağırlığı ve verilmek istenilen mesaj üçüncü ve dördüncü dizededir. doğaçlama söylenilen manilerin ilk iki dizesi hazırlıktır.
maniler, maniciler tarafından söylendiği gibi herkes tarafından da söylenmektedir. karşılıklı söylenilen maniler “mani atışması” adını alır. bunlar bir tür soru cevap özelliği gösterir. maniler türk ruhunun yansıtıcılarıdır. manilerde söylendiği yörenin gelenek ve göreneklerinin izlerini buluruz.
maniler uygun her ortamda söylenebilir. söylenilen ortam ve söyleyicilerin ruh durumları, manilerin içeriğini belirler . maniciler manici adı verilen kişiler tarafından özel bir ezgiyle , aşıklar tarafından özel makamlarla söylenir .manilerle ilgili şekil ve konularına göre çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. mani söyleme geleneğiyle ilgili araştırmalardan manilerin söylendiği ortam ve manilere verilen adlar hakkında bilgi ediniyoruz....

tekirdağ'da mani söyleme geleneği

prof. dr. erman artun
Çukurova Üniversitesi fen-edebiyat fakültesi
türk dili ve edebiyatı bölümü Öğretim Üyesi.


*http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/4.asp


12. bir tıp terimidir. (bkz: manik depresif) (bkz: manik)
13. eski stone roses yeni primal scream bas gitaristi sevimli insan.
14. bana bir mendil gönder
ucunu işle gönder
içine üç elma koy
birini dişle gönder

gibi...
15. sevgiliden sevgiliye hediye
ayva gider elma gider nar gider
sevenin yüreği bir renkli mevsim
yağmur gider rüzgar gider kar gider

gibi...
16. seni çok severim
daima yolunu gözlerim
özleminle burada beklerim
sonsuza kadar kalbimdedir yerin.
17. aç gözlü kız:

evleri yaptır da gel
camları taktır da gel
beş tane beşibirlik
sarrafa yaptır da gel.

gariban eleman:

aya baktım ay beyaz
kıza baktım kız beyaz
cebe baktım para az
bu kız bize yaramaz.


gibi..
18. tutarsiz sevinc gosterileri, bikmadan usanmadan ileri geri konusmalar, beklenmedik durum degisiklikleri, birdenbire ortaya cikan ofkelilik baslica belirtileridir.
19. (bkz: manik depresif psikoz)
20. (bkz: meni) *
21. keman türündeki çalgılarda sap kısmına verilen ad.
22. hastanın işlevselliğinde belirgin bozulmaya neden olan, yargılamasını bozan, anormal ve inatçı bir biçimde yükselmiş bir duygudurum bozukluğudur.
Alakalı olabilir!
- manic
- mania
- manitu
- manita
- manisa

nedir.Net