meyan
1. 1) meyan kökü.
2) (eski dilde) ara, orta.
3) Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm.

*
Alakalı olabilir!
- meyane
- meyan koku
- meyan bali
- meyan koku serbeti

nedir.Net