misafir misafiri sevmez
1. ardından, "ev sahibi ikisini de sevmez" gelir. çok büyük bir gerçeği dile getirir.

bir anda iki farklı misafir birden geldiğinde, iki misafir birbirini tanımadığı için, misafirler içten içe "diğer misafir gitse de rahat rahat konuşsak şöyle" diye bakarken, ev sahibi, "gitseler de kurtulsam şu telaşeden" diye düşünür.

her iki düşünce de belli edilmemeye çalışılır, dille ikrar edilmez.
2. insanın iki arkadaşını tanıştırdığı anda oluşana benzer durum.
tanıştıran insan için feci bir durumdur en iyi çözüm yolu ortamdan kaçmaktır.(sonucunda ilerde ikisinin arkadaş olup seni satmasını göze alarak)*
Alakalı olabilir!
- misafir sevmek
- misafir dis fircasi
- misafir sevmemek
- misafirsen misafirligini bil
- misafiri egitmek

nedir.Net