mukerrer
1. yinelenmis, tekrarlanmis.
(bkz: mukerrer oy)
2. entry silinme nedenlerinden biri.
3. dikkatsizlik sonucu tekrardan yazılan bir entarinin silinme nedeni *
Alakalı olabilir!
- mukerrer oy
- mukerrem
- mukerrer entry
- mukedder
- mukerrem kemertas

nedir.Net