neolitik
1. cilalı tas devri denilen bu dönemin özellikleri şunlardır: yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar, şehirler kurulmaya başlanmış ama şehir devleri kurulmamış, tarımsal hayat ve üretim başlamış, hayvanlar evcilleştirilmiş, tüketici toplumdan üretici topluma geçilmiş, tarımda hayvan gücü kullanılmaya başlanmış ve ihtiyaç fazlası ürünler takas yolula elden çıkarılarak ticaret başlamıştır.
2. (bkz: cilalı tas devri)
Alakalı olabilir!
- neolitik cag
- neolet
- neolokal
- neolojizm

nedir.Net